13. mars 2020

Begrenset åpningstid på FAJoKontoret

Korona

Som en følge av de nye tiltakene vil kontoret vårt kun være åpent på mandag til fredag fra 12 – 17. Vi er tilgjengelige på mail, men responsen vil gå noe saktere enn vanlig.
 
Alle utgivelser går som planlagt.
 
/David, Jon og Frode, Bjørn Ivar

 

FAJo Music AS forholder seg slik til Koronaviruset og tiltakene som er innført:

Etter at tiltakene ble strammet inn den 3. januar, har vi nedsatt drift ved kontoret og er ikke like tilgjengelig på telefon, men vi jobber fulle dager og er tilgjengelige på mail.

Alle avtalte møte gjennomføres digitalt. Du skal ha hørt fra oss angående dette. Hvis dette mot formodning ikke har skjedd så ta kontakt med oss på mail snarest.

Velkommen til oss!